Föreläsningar

Med mina föreläsningar vill jag ge enkla och kraftfulla redskap inom områden som hälsa, ledarskap och personlig utveckling.

Min önskan är att inspirera människor att reflektera över livet och dess möjligheter. Att bli medveten om hur våra tankar styr vårt beteende och välbefinnande är en bra början. Mina föreläsningar kan skräddarsys med utgångspunkt från era behov.

Lena Leierth